Taigua fa cinc anys i implementa mesures per fer front a la sequera

El 10 de desembre de 2018 l’Ajuntament es va fer plenament càrrec de la gestió del servei d’abastament d’aigua a la ciutat, a través de l’empresa municipal Taigua.

Terrassa és la ciutat més gran de Catalunya que té una gestió pública de l’aigua. Aquest 2024 entra en vigor una nova estructura tarifària més equilibrada, equitativa i corresponsable per promoure l’estalvi i fer front a la sequera.

Actualment el consum és de 96 litres per persona i dia, amb una tendència a la baixa. Per consolidar-la, les llars que consumeixin 60 litres per habitant i dia rebran bonificacions a la tarifa.

En aquests 5 anys de trajectòria les inversions s’han destinat a millorar l’eficiència i l’eficàcia del servei. Així, els 5,2 milions d’euros d’aquest exercici han servit per renovar de forma progressiva la xarxa de distribució de 550 km, millores a la planta d’Abrera i a les estacions elevadores, la licitació de nous sistemes informàtics i la reforma de la futura seu. La nova oficina s’obrirà al públic el proper 22 de gener al segle XX. També s’ha elaborat un pla d’inversions amb un horitzó de 20 anys.

El pressupost d’inversions de 2024 és de 8 milions d’euros, 3 d’ells per renovar la xarxa hídrica. També s’han de fer millores tecnològiques per fer telectura de comptadors i de cabals per controlar els consums i aconseguir una major eficiència energètica.

Fins ara 2.248 famílies vulnerables s’han beneficiat de tarifes socials. Amb les noves ordenances, s’unifiquen criteris amb l’ACA i l’estalvi en la factura pot arribar al 60%.

També es vol millorar la qualitat i el gust de l’aigua. De moment, s’han realitzat diferents estudis.

Taigua Fa 5 Anys 3 Taigua Fa 5 Anys 2 Taigua Fa 5 Anys 1