Taigua tornarà diners als usuaris per compensar l’augment de les factures durant el confinament

L’Ajuntament de Terrassa retornarà diners als usuaris que durant el confinament es van veure afectats per un salt en el tram de la tarifa municipal de l’aigua. Durant el segon trimestre es van realitzar lectures estimades a uns 47.000 abonats  que, unit a un sobreconsum durant el segon i tercer trimestre, va derivar en un augment en l’import total de la factura. Un procés que quedarà regularitzat a principis d’any amb la devolució proporcional dels consums afectats. De cara a l’any vinent, l’Ajuntament estudiarà implantar en un futur la telelectura de comptadors, que facilitaria fer un seguiment més acurat dels consums.

2021, tarifes congelades
L’any vinent, l’Ajuntament mantindrà les tarifes congelades per setè any consecutiu. També revisarà l’estructura tarifària actual per trams. Actualment, s’estableixen uns barems perquè, a mesura que s’incrementa el consum, el preu de l’aigua (€/m3) també augmenta.

Aquesta revisió es farà en col·laboració amb l’Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT), que és l’òrgan que articula la participació de la ciutadania en la definició de les polítiques i en les decisions estratègiques que afecten el servei d’abastament.

Per tal de millorar el sabor i la qualitat de l’aigua, el 2021 s’ha previst instal·lar nous mesuradors que intervenen en el procés de potabilització de l’aigua i iniciar els treballs d’un nou dipòsit de laminació a la planta potabilitzadora d’Abrera. A més, per millorar l’eficiència de la xarxa, es faran actuacions a les estacions elevadores a les principals artèries de transport i distribució i es continuarà amb el pla de renovació de canonades. Tot plegat, amb l’objectiu de reduir avaries i millorar el rendiment del sistema. També es milloraran els sistemes tecnològics de gestió interna de l’empresa; amb el que en total es preveu destinar 4,2 milions d’euros al 2021.

Segon aniversari de Taigua
El 10 de desembre de 2018, Terrassa es va convertir en una de les primeres ciutats de l’Estat a optar per una gestió municipal directa de l’aigua a través de l’Entitat Pública Empresarial Local (EPEL) Taigua. La pandèmia i el confinament de la primavera va posar a prova el servei. Per a la tinenta d’alcalde de Territori i Sostenibilitat i presidenta del consell d’administració de Taigua, Lluïsa Melgares, «l’abastament d’aigua és un servei essencial que s’ha prestat de manera ininterrompuda durant la pandèmia, amb la màxima garantia de qualitat. Vull agrair l’esforç del personal que ha estat treballant en situacions molt complicades amb una alta eficiència».

Per garantir l’accés universal a l’aigua, durant l’estat d’alarma (març-juny) es van adoptar  mesures urgents, com instal·lar un total de 40 comptadors socials provisionals a les llars vulnerables; destinar més de 400.000 euros per reduir la factura de l’aigua del segon trimestre de 2020 per minimitzar l’impacte social del confinament a les famílies i les activitats econòmiques, i també facilitar l’ajornament del pagament. Aquestes mesures extraordinàries es van afegir a les aplicades des del gener i que estaven dirigides als col·lectius més desfavorits, com la congelació
de les tarifes (són les mateixes que les de 2014); la bonificació de fins al 100% de la quota de servei i l’aplicació automàtica de la tarifa social a les llars en risc d’exclusió residencial (RER) i el canvi de nom gratuït per a aquestes. Actualment, el nombre d’abonats amb informe RER són 252. Cal destacar que Terrassa va ser pionera, el 2013, en la creació de la tarifa social que, ara per ara, beneficia a 2.666 famílies. En aquests set anys, l’import acumulat d’aquests ajuts és d’uns 605.000 euros.

Els compromisos de Taigua
Aquests són els vuit compromisos adoptats amb la ciutadania i que representen els valors principals de Taigua:

1. Incrementar les inversions i millores en les instal·lacions i la xarxa de
subministrament per prevenir avaries i pèrdues d’aigua.
2. Posar en valor la qualitat de l’aigua de l’aixeta i continuar millorant la seva
acceptació com aigua de boca.
3. Incrementar les polítiques ambientals per afavorir l’estalvi d’aigua i d’energia.
4. Mantenir estables els preus de l’aigua i ampliar les polítiques socials.
5. Assegurar la qualitat del servei i l’atenció als usuaris i usuàries.
6. Incorporar noves tecnologies i modernitzar les eines de gestió del servei.
7. Posar a disposició d’usuaris i usuàries la informació del servei i dels seus
costos amb rigor i transparència.
8. Impulsar la participació ciutadana i un nou model de governança mitjançant
l’Observatori de l’Aigua de Terrassa.