TeC vol monitoritzar l’evolució de la paritat en les contractacions artístiques de Festa Major

Terrassa en Comú vol sistematitzar uns indicadors per monitoritzar com evoluciona la paritat en les contractacions artístiques de Festa Major. El debat ja va sorgir al juliol passat i ara TeC vol que es prenguin mesures que permetin, a mig termini, acabar amb la desigualtat de gènere existent. Per això, presentarà una proposta de resolució al proper ple municipal. Per als comuns, el primer objectiu és fer visible i, sobretot, que la gent prengui consciència que, ara per ara, a dalt dels escenaris hi ha molts més homes que dones i que cobren molt més.

Amb les dades a la mà de la Festa Major de l’any passat es posa de manifest, com a exemple, que dels 106 grups que van actuar, el 50% no tenia cap dona, i que en els 20 grups remunerats amb més de 1.000€, 109 eren homes i només 21 eren dones. Pel que fa al pressupost, dels 151.550€, les dones només van rebre el 6%: 8.719€.

La moció de Terrassa en Comú proposa que les contractacions artístiques siguin paritàries, que hi hagi tants homes com dones, que la mitjana de les remuneracions sigui igual i que cap de les contractacions superi el 25% del pressupost.

A més, els comuns demanen que, en el marc de la Taula de la Música, s’encarregui a entitats vinculades a la promoció musical la identificació i promoció a través d’una web de grups paritaris o amb major participació de dones que homes, s’estudiï la possibilitat d’establir ajuts, així com promocionar uns premis dedicats a les dones músiques.