TeC vol posar al centre de les polítiques les cures i la feminització de la precarietat i la pobresa

Terrassa en Comú demana a l’equip de govern que elabori un estudi econòmic-financer que avaluï si és factible la gestió pública, entre d’altres models, abans de licitar i donar el Servei d’Ajut a Domicili a empreses privades. Per a la formació, els serveis de cures haurien de ser una prioritat absoluta.

Els comuns argumenten que la precarietat i la desprotecció del treball de cures i neteja és històrica i requereix una aposta ferma per millorar les condicions laborals de les treballadores. Des de TeC denuncien que no compleixen ni les pròpies resolucions que el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Terrassa aproven. La primera, respecte als sous mínims en els contractes que externalitza l’ajuntament, que hauria d’obligar a aplicar el salari mínim comarcal de com a mínim 15.000€ bruts l’any (1,072€ mensuals en 14 pagues) en les subcontractacions que fa i que afecten, bàsicament a les dones (neteja d’edificis, servei d’atenció domiciliària, menjadors escolars, etc). I la segona, respecte a la no contractació amb empreses multi serveis, que estableixen convenis per sota de les condicions establertes en els sectorials, provocant una autèntica ruptura del mercat laboral i que estableixen competències deslleials..

Per aquest motiu, Terrassa en Comú exigeix a l’equip de govern que no es torni a licitar el SAD, sense que abans s’hagi fet un estudi de la viabilitat dels diferents models de gestió. En el cas de la neteja, defensen que la millor gestió seria la directa perquè consideren que l’ajuntament és incapaç de controlar que les empreses subcontractades compleixin amb els plecs i, especialment, pel que fa a les condicions laborals de les treballadores.