TeC vol que l’Ajuntament sigui “motor de canvi” en l’eradicació de la violència institucional vers les dones

Pressupostos ridículs per implementar polítiques efectives o qüestionar el testimoni d’una víctima en funció d’estereotips. Són només dues cares de les múltiples facetes de la violència institucional vers les dones, aquella que exerceix l’Estat i les administracions públiques per acció o per omissió. Per a moltes autores, la més invisible, silenciada i impune de totes les violències masclistes.

Perquè l’Ajuntament “sigui motor de canvi”, ajudi a visibilitzar, reflexionar i generar coneixement crític, Terrassa En Comú presenta al ple de novembre una proposta de resolució per a l’eradicació de les violències institucionals. La moció neix a Terrassa però es podria replicar als plens d’altres municipis.

La formació dona suport al manifest unitari que es faci el 25 de novembre, dia internacional per a l’eradicació de la violència masclista però vol afegir més contingut amb aquesta proposta. Entre els 6 acords que conté figura ampliar el pressupost municipal per a sensibilització, prevenció, detecció, atenció, recuperació i reparació de la víctimes; oferir cursos de conscienciació o sol•licitar a la Generalitat que modifiqui la llei 5/2008 i inclogui la “violència institucional”, per exemple. Per cert, la llei espanyola tampoc recull aquest concepte.