TeCP vol reservar el 30% de l’habitatge social per als joves

Terrassa en Comú Podem reservarà per als joves el 30% dels més de 1.000 pisos als que s’ha compromès per doblar el parc d’habitatge social. És la principal proposta de la formació en matèria de joventut per afavorir l’emancipació del col·lectiu.

El partit també ha anunciat que crearà un servei de suport psicològic específic per als joves. Fomentarà i dotarà econòmicament les associacions que eduquen joves i infants a través del lleure i la cultura. També impulsarà el Consell Local de Joves com l’interlocutor principal en matèria juvenil.

Altres mesures de Terrassa en Comú Podem per als joves passen per treballar per la construcció de relacions sexo-afectives d’igualtat i per l’eradicació de la violència masclista mitjançant campanyes municipals. Pel que fa al lleure, es compromet a garantir espais públics a cada districte adequats al joc infantil i juvenil, a vetllar pel compliment dels drets del col·lectiu, així com adaptar horaris i usos dels equipaments per a una convivència intergeneracional.