Eleccions Municipals 2023 1

Tenir vacances contractades abans del 30 de maig eximeix de ser a la mesa electoral el 23-J

La Junta Electoral Central (JEC) ha acordat aquest dijous que sigui una excusa vàlida no formar part d’una mesa electoral quan suposi la cancel·lació d’un viatge o estada vacacional, contractats abans de la convocatòria de les eleccions generals 2023, i hi hagi perjudici econòmic o suposi un trastorn greu. En la seva reunió d’avui, la JEC ha aprovat una instrucció en la qual demana a les juntes electorals de zona (JEZ) que acceptin aquests termes com a al·legacions vàlides.

“Si la jornada electoral coincideix amb un desplaçament o estada de caràcter vacacional, que hagi estat contractat abans de la data de convocatòria de les eleccions, la cancel·lació de les quals ocasioni un perjudici econòmic o un trastorn greu al sol·licitant, pot ser considerat com a excusa per les JEZ, sempre que s’asseguri la integració plena de les taules i que s’acrediti documentalment la deguda antelació del contracte, així com el perjudici econòmic o trastorn greus al·legats”, recull la resolució.