Terrassa 2020: L’any més càlid des del 1950

Aquest any ha estat el més càlid en el conjunt de Catalunya i d’Europa des del 1950, una dada important si es té en compte l’impacte negatiu de l’augment de la temperatura en la salut de les persones. Cada any les temperatures a Terrassa es caracteritzen per un lleuger augment de la mitjana. El 2020 s’hi suma la pluviositat acumulada, sent en conjunt un any plujós i molt càlid, més que no pas l’any anterior.

Així ho diu l’informe sobre «Indicadors de Sostenibilitat 2020», elaborat amb les dades disponibles, pel servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat. Segons l’informe, l’estratègia de Terrassa Verda i el reconeixement d’Emergència Climàtica pot contribuir a minimitzar l’impacte de l’augment de la calor. Les temperatures a les principals ciutats espanyoles i especialment les de l’arc mediterrani han pujat el doble en els darrers 50 anys que la mitjana mundial.

Això fa creure l’alerta llençada des d’Europa per descarbonitzar tots els sectors econòmics si no es vol que en les properes dècades les temperatures augmentin per damunt dels 2 graus, amb les seves conseqüències per a la població. Pel què fa a la Qualitat de l’Aire, Terrassa va experimentar el 2019 un lleuger empitjorament, amb un augment o amb dades iguals de l’any anterior, de la majoria de contaminants. Amb tot, la superació del límit de diversos contaminants, sobretot els produïts pel vehicle privat, han estat menys freqüents que en anys anteriors assolint una qualitat mitjana de l’aire bona, tot i que els valors diaris poden oscil·lar d’excel·lent a deficient.

Pel què fa a la contaminació acústica les accions recollides en el Pla de Reordenació de la Mobilitat en l’àmbit central de la ciutat, milloraran els nivells de soroll. Una millora que hi contribueix l’ordenança Reguladora del Soroll i les Vibracions del 2018, que preveu, corregeix i sanciona la contaminació acústica. Diverses administracions públiques incentiven als ciutadans a reciclar envasos de plàstic o vidre, algunes de les quals amb punts per descomptes en el transport o el comerç de proximitat. Unes mesures que poden pal·liar els efectes negatius provocats per la Covid-19, segons conclou l’informe sobre Indicadors de Sostenibilitat.