Terrassa aplica el primer protocol local de protecció als menors de Catalunya

Una cinquantena de pàgines defineixen els circuïts, les actuacions i el temps d’intervenció per aconseguir la protecció als infants i adolescents de Terrassa. És el Protocol d’intervenció en xarxa en situacions de risc i/o maltractaments intrafamiliars a la infància i l’adolescència.

Terrassa té el primer protocol local de Catalunya on participen tots els agents implicats i que es fa d’acord a la llei catalana dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència.

El document ja és conegut pels tècnics des del mes de març però aquest dimecres, a l’Auditori Municipal, s’ha presentant públicament a la ciutadania per començar a implementar-lo en fase de proves immediatament i definitivament, a l’abril.

Es pretén que sigui una eina efectiva i eficaç per lluitar contra el maltractament però també per a la protecció, la prevenció i la detecció precoç. La clau de l’èxit és que ha estat elaborat per moltes mans diverses, qualificades i compromeses en la protecció dels menors.

El document ha estat elaborat al llarg dels últims anys per la Taula tècnica d’infància (constituïda a l’octubre de 2014). Terrassa va ser la tercera ciutat catalana que va formar una taula d’aquestes característiques on tècnics de diferents serveis de l’Ajuntament, de la Diputació i de la Generalitat, responsables d’educació, d’atenció a la infància i l’adolescència, proveïdors de salut, policia municipal i mossos d’esquadra, entre altres, han treballat amb un objectiu comú: l’ interès superior de l’ infant.