Terrassa augmenta la població gràcies a la constant entrada d’immigració

Terrassa manté la tendència a l’alça en el creixement de la població per l’entrada constant d’immigració, sobretot procedent de l’estranger, però també de la resta de l’Estat i de l’àrea metropolitana. Així ho constata l’informe d’Indicadors de Sostenibilitat Ambiental a Terrassa que elabora el Serveis d’Estudis i Observatori de la ciutat i que analitza diferents barems relacionats amb la població, l’economia, el transport o el medi ambient, entre molts d’altres. La ciutat va tancar l’any 2018 amb una densitat de població de 3.149 habitants per metre quadrat, tercer any consecutiu que puja després de l’estancament i descens de la passada recessió econòmica.

La tendència, a falta de veure l’impacte de la Covid-19, va en augment, però caldrà confirmar-ho amb les dades del pròxim balanç. Pel que fa a l’activitat econòmica, la ciutat experimenta una millora continuada en els darrers quatre anys que trenca amb la dinàmica de crisi anterior. Respecte al 2017 hi ha un augment del nombre d’afiliats a la Seguretat Social i la despesa municipal reflectida en el pressupost ha pujat. Per contra, baixa el nombre d’empreses i el Producte Interior Brut per càpita se situa en els 13.655 euros per habitant. La dada positiva pel que fa al transport és que el 2018 el nombre de passatgers va augmentar en els autobusos urbans, els interurbans i en les estacions de FGC i Renfe.

La negativa és que el parc de vehicles ha augmentat respecte al 2017 i actualment hi ha 611 vehicles per cada 1.000 habitants. A més, els vehicles presenten una mitjana d’antiguitat d’11 anys, amb tot el que això comporta en la generació d’emissions contaminants. L’informe recomana incidir en l’estalvi energètic en el transport privat i la substitució dels desplaçaments en favor del transport públic per millorar la qualitat de l’aire.