Terrassa baixa fins a la 22a posició en l’informe de segregació escolar de Catalunya

Terrassa ha tornat a millorar les xifres de segregació escolar als centres educatius de la ciutat. Ho diu el darrer informe del Síndic de Greuges, que destaca que la segregació ha baixat un 20% en els últims 5 anys a Catalunya. Terrassa havia arribat a encapçalar la llista fa set anys, l’any passat va baixar a la desena posició i ara ocupa la vint-i-dosena. Aquest índex es calcula a partir del nombre d’alumnes estrangers i d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.

El document de la sindicatura catalana destaca que, de les 30 mesures previstes, 13 ja s’han acomplert, mentre que 17 estan en procés d’acomplir-se. La síndica Esther Giménez-Salinas manifesta, però, que la millora de les xifres de segregació només es consolidarà si aquestes actuacions tenen continuïtat els propers anys. Per això, demana dur a terme una segona fase d’aquest projecte per construir un model d’integració que aconsegueixi garantir l’equitat i la cohesió social.

L’informe ressalta altres aspectes. Mentre que el curs 2018/19 hauria calgut canviar de centre el 43% de l’alumnat estranger a primària i el 35% a secundària per garantir una escolarització plenament equilibrada, el curs actual aquesta proporció és del 33% a primària i del 28% a secundària. Durant aquest període, el sector concertat ha incrementat més la proporció d’alumnat estranger que el sector públic. A més, la reducció de la segregació ha fet que la proporció de municipis amb nivells de desequilibri elevats s’hagi reduït a la meitat a primària i que a secundària hagi passat del 18 % al 3,6%.

Malgrat la millora dels nivells, la darrera reunió de la Comissió de Seguiment del Pacte contra la segregació escolar signat al 2019 posa de manifest que al voltant de 250 centres catalans continuen sent altament guetitzats.

Victòria col·lectiva contra la segregació escolar a Terrassa
Esquerra Republicana de Catalunya es felicita pels resultats del segon informe de progrés sobre el desplegament del decret contra la segregació escolar a Catalunya que conté bones dades sobre Terrassa, que ha baixat posicions respecte fa un any, millorant encara l’objectiu previst per la regidoria d’educació el curs passat: ocupa el lloc 22è a la llista de municipis amb més segregació escolar a primària. Fa deu anys, Terrassa era la ciutat amb més segregació escolar de Catalunya a primària. A secundària les dades són encara millors, donat que la nostra ciutat ja no es troba entre els municipis amb més segregació. A l’edició anterior havia baixat del vuitè al setzè lloc.

El 2014, al primer informe del Síndic, Terrassa ocupava el número 1 de la llista de municipis amb més segregació escolar del país a primària. Arran d’aquest fet el 2016, arrel d’una moció del grup municipal d’ERC, l’Ajuntament va encarregar a la Diputació de Barcelona un estudi sobre les causes de la segregació a Terrassa que feia una anàlisi exhaustiva i una estratègia de sortida que havia de servir de base per a molts dels elements que s’inclouen al Pacte Nacional contra la Segregació.