Terrassa busca pous en desús per lluitar contra el canvi climàtic

L’Ajuntament busca en les capes freàtiques d’aigua de la ciutat una alternativa a l’abastiment d’aigua davant l’actual sequera. Una forma de rebaixar la dependència de la planta d’Abrera que capta el 85% per cent de l’aigua del riu Llobregat que abasteix la ciutat. Segons fonts municipals, l’Ajuntament ha sol·licitat un ajut a la Generalitat en la lluita contra el canvi climàtic, per fer un estudi de l’aigua subterrània i aprofitar pous i mines, la majoria dels quals ara en desús.

El projecte estudiarà les aigües freàtiques per veure el potencial d’extracció, l’ús i el tractament que després s’hi pugui donar. Se sap que a la ciutat hi ha uns 200 pous en espais públics i privats. La majoria no es fan servir però uns quants havien estat utilitzats històricament per regar vinyes i per abastir la indústria tèxtil.

En l’actualitat l’Ajuntament compra l’aigua dels pous de Can Parellada i Can Guitart, propietat de Mina. L’objectiu del projecte és analitzar el subsol de la ciutat, buscar punts de captació, veure la qualitat de l’aigua i el seu possible tractament. L’estudi també analitzarà com abastir la ciutat d’aigua regenerada de la depuradora de les Fonts, un procés que supervisaria l’Agència Catalana de l’Aigua i el Departament de Sanitat.