setmana sense soroll

Terrassa celebra la Setmana Sense Soroll entre el 26 d’abril i el 2 de maig

Terrassa s’adhereix a la Setmana Sense Soroll que organitza el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, entre el 26 d’abril i el 2 de maig, per promoure iniciatives per a la prevenció de la contaminació acústica. Amb el lema “Stop Soroll” s’organitzen un programa d’activitats dirigides a la comunitat escolar però també a la ciutadania en general, amb la col•laboració de l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona i la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. D’aquesta manera Terrassa contribueix a donar visibilitat a les eines de gestió i control que ajuden a millorar la qualitat acústica del nostre entorn.

El soroll es considera un agent contaminant que afecta a la salut i a la qualitat de vida de les persones i és un dels factors que influeixen en el deteriorament de la qualitat ambiental del territori. El programa conté un total de sis activitats com seminaris en línia, un flash mob o una acció per fotografiar el silenci entre d’altres. El departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Terrassa www.terrassa.cat/mediambient farà difusió de totes les activitats a través de les xarxes i de la seva página web. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) classifica el soroll com el segon factor mediambiental més perjudicial a Europa, darrere de la contaminació atmosfèrica.

A principis de l’any 2017 es va implantar a la ciutat la xarxa de vigilància del soroll, que actualment compta amb 10 punts de control, situats en llocs estratègics, que ajuden a tenir una informació detallada i representativa de l’evolució del nivell sonor ambiental de la ciutat. L’any 2018, es va aprovar l’actual Ordenança Reguladora del Soroll i les Vibracions, que és el marc regulador per prevenir, corregir i sancionar les actuacions en matèria de contaminació acústica. Un dels objectius del Programa de Govern 2019-23 és impulsar el Pla de Reducció de Soroll que inclou una transició cap a un model de ciutat més sostenible i saludable en el marc de la Revolució Verda.

Els vehicles de mobilitat personal contribueixen a disminuir els nivells de contaminació (acústica i atmosfèrica), a realitzar la transició cap a una economia baixa en carboni i a facilitar la intermodalitat amb altres serveis públics de transport urbans o metropolitans com el tren, l’autobús o el metro. Per contribuir a una mobilitat sostenible que ajudi a minimitzar els efectes de la contaminació acústica, l’Ajuntament ofereix la gratuïtat en l’impost de matriculació per a les persones propietàries de vehicles elèctrics i de baixes emissions, així com també bonificacions de l’impost de vehicles de tracció mecànica.

Per als que tenen l’etiqueta “0” de la Direcció General de Trànsit (DGT), la bonificació és del 75%, amb una subvenció del 25% restant, i pels que tenen l’“ECO” la bonificació és del 50%. Aquests vehicles també es beneficien d’una reducció de la tarifa en les zones blava d’estacionament limitat, que és del 90% per als que tenen l’etiqueta “0” i del 50% pels que tenen l’“ECO». En aquest cas, les bonificacions s’han d’obtenir des de l’App Blinkay, disponible per a Adroid i IOS. L’Ajuntament també disposa de 4 punts de recàrrega a l’aparcament municipal de la plaça del Progrés, 3 al del carrer de Sant Leopold, i 2 a l’aparcament del complex funarari municipal.