Terrassa, ciutat fundadora de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità

Al setembre es constituirà formalment l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona, un nou organisme del qual Terrassa n’és una de les poblacions fundadores. Una nova entitat supramunicipal, que dóna veu pròpia als municipis que en formen part, davant d’altres organismes de l’Estat. L’Associació agrupa als principals municipis situats a l’entorn de la primera corona de Barcelona que comparteixen projectes i problemes i ara, amb capacitat d’actuar conjuntament en aspectes com infraestructures, mobilitat, medi ambient o promoció econòmica.

D’altra banda, en un ple celebrat a mitges entre presencial i telemàtic, per la quarentena que havien de fer alguns dels regidors, s’ha aprovat per unanimitat una modificació del Pla d’Ordenació per ampliar l’inventari del patrimoni cultural de la ciutat. Dels 269 elements protegits es passarà als 364, 95 més que passen a engrossir l’actual inventari. Per això alguns permisos municipals que afectin aquests elements se suspendran preventivament.

L’oposició ha demanat una comunicació personalitzada als propietaris privats de tots aquests béns.Finalment el ple ha aprovat també per unanimitat, la desafectació de béns demanials, la qual cosa permetrà un reordenament del patrimoni municipal. La desafectació per passar de béns demanials a patrimonials permetrà adaptar-los als usos de les demandes actuals. Són finques, espais o immobles que no es poden fer servir ni cedir a entitats, per no complir amb l’ús per el qual van ser creades o comprades.