Terrassa compta amb 25 nous contenidors de roba i calçat

Amb l’objectiu d’incrementar la recollida selectiva de roba usada i calçat, l’empresa Formació i Treball, Empresa d’Inserció SL, està instal·lant aquests dies 25 nous contenidors taronges a diferents barris de la ciutat, que se sumen al 95 que hi havia fins ara. D’aquesta manera, Terrassa arribarà a una ràtio d’un contenidor per cada 1.858 habitants. Aquesta xarxa es complementa amb les unitats que també hi ha a les deixalleries municipals de Can Casanovas i Can Barba, i amb el servei de la deixalleria mòbil als barris.

La voluntat de l’ajuntament és incrementar progressivament el nombre d’unitats i disposar d’una xarxa de 174 contenidors per tal de tenir-ne un per cada 1.281 habitants. Terrassa compliria així amb un dels objectius del Pacte de la Moda Circular. Des del 2019, la recollida selectiva de residus d’aquesta fracció a Terrassa està estabilitzada al voltant dels 680 tn i els 3 kg per habitant i any.

La ciutat compta amb aquests contenidors taronges des de l’any 2012 i, ara per ara, és el tercer municipi  de Catalunya que recull més roba, després de Barcelona i Mataró. Actualment, la gestió correspon a Formació i Treball, Empresa d’Inserció S.L., que treballa per a la integració social, el desenvolupament personal i la sostenibilitat. El material que recullen el gestionen de manera responsable, de manera que la roba que està en pitjors condicions la separen per reciclar i obtenir noves fibres i, la resta, la classifiquen perquè tingui una segona vida.

Tant a Catalunya com a la resta de l’Estat, les entitats socials són les que gestionen aquesta fracció de residu i això fa que la ciutadania ho percebi més com un acte benèfic que no pas com un acte que pugui contribuir a l’economia circular. Una tendència que canviarà quan, a partir de 2025, la recollida selectiva d’aquesta fracció correspongui totalment als municipis. Per tal d’avançar en aquesta conscienciació, l’Ajuntament està preparant una campanya específica per incentivar la recollida d’aquesta fracció amb una bonificació de la taxa de residus per l’aportació de roba usada realitzada. La previsió és que comenci a la tardor.