Terrassa coordina la XaFIR, la xarxa d’investigació per implantar tecnologia punta a la indústria

El profesor i investigador de la UPC-ESEIAAT, Luis Romeral, coordina des de Terrassa la xarxa que promou la Indústria 4.0 a Catalunya. La Xarxa Fourth Industrial Revolution (XaFIR) que aplega a 35 grups de recerca i 400 investigadors, s’ha constituït amb els actors més importants de la recerca i el desenvolupament en l’àmbit de la Indústria 4.0 de Catalunya, per promoure la implantació massiva d’aquestes tecnologies en el teixit productiu català. Aquesta xarxa es coordina des d’una de les àrees industrials més actives del país com és el Vallès, i en concret, des de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) de la Universitat Politècnica de Catalunya•Barcelona Tech (UPC).

Segons Romeral “la quarta revolució industrial o Indústria 4.0 consisteix a automatitzar el màxim de processos de la producció industrial mitjançant la tecnologia digital intel•ligent. D’aquesta manera, busquem que la indústria sigui cada vegada més autònoma fins arribar a fàbriques totalment intel•ligents, les anomenades smart factories.” I és per això que, per tal que Catalunya avanci en la implantació massiva de tecnologies Indústria 4.0 i n’esdevingui referent europeu, s’ha creat una xarxa de grups de recerca catalans pioners en aquest àmbit coordinats des de Terrassa amb Luis Romeral al capdavant.

Pel coordinador “la finalitat principal de la xarxa XaFIR és promoure i facilitar la transferència de coneixement en forma de productes i serveis en el marc de la Indústria 4.0 a les empreses. Especialment, a les petites i mitjanes empreses (PIMES). Per dur-ho a terme, promocionarem les capacitats i els resultats de recerca dels socis, promovent la recerca interdisciplinar en l’àmbit de la Indústria 4.0, i impulsant les activitats de valorització i transferència de tots el grups de recerca, potenciant la col•laboració amb els àmbits públic i privat per a la realització de projectes conjunts.”

La XaFIR assessorarà per impulsar la transferència de productes i serveis cap al sector industrial en forma de patents, llicències i creació d’empreses de base tecnològica (EBTs), i establirà un marc d’intercanvi d’experiències i capacitats amb suport físic (living-labs) i virtual (marketplace) mitjançant un nou concepte d’Innovation HUB d’Indústria 4.0, com a Espai Obert d’Innovació Tecnològica. Un dels aspectes que es tindrà en compte en les activitats de XaFIR és l’impacte en el territori i la col•laboració amb altres entitats involucrades en Indústria 4.0.

En aquest sentit, es promourà la col•laboració amb corporacions municipals, associacions sindicals, empresarials i professionals, clústers d’empreses, iniciatives territorials i altres xarxes, especialment, les Xarxes de Manufactura Avançada i d’Energia. Tot plegat, iniciatives que tenen per objecte impulsar la transferència, la valorització i la internacionalització de la recerca desenvolupada a XaFIR, incrementant la transferència del coneixement. L’objectiu és incrementar un 25% els projectes i convenis de recerca, desenvolupament i innovació signats amb la indústria, un 45% el nombre de patents registrades i un 30% el nombre d’EBTs creades amb participació dels investigadors de la xarxa.

Finalment, l’actuació de la Xarxa potenciarà el desenvolupament i la promoció de noves solucions de col•laboració entre l’administració pública, les empreses i la societat civil amb els grups de recerca, convertint-la en un veritable agent de desenvolupament tècnic i econòmic en el marc de la Indústria 4.0. a Catalunya. Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea.