Terrassa Crea ofereix suport econòmic a 28 projectes artístics

La iniciativa de suport econòmic al sector professional artístic Terrassa Crea, impulsada per l’Ajuntament de Terrassa a través del Servei de Cultura, ha subvencionat a un total de 28 projectes culturals vinculats a diverses disciplines (arts escèniques, música, arts visuals o literatura i pensament) dels quals 17 es podran veure aquesta mateixa temporada dins de les temporades artístiques professionals del consistori o dels cicles propis del servei municipal de Promoció i Difusió Cultural.Les subvencions a la creació per a l’any 2021 estan dotades amb un total de 200.000 euros.

Terrassa Crea és la resposta municipal  davant la necessitat d’impulsar línies de suport, per tal que la formació, el talent i la creació artística trobin espais per a la consolidació de projectes que contribueixin a la millora de l’expressió cultural de la nostra societat. Els projectes presentats  han hagut de respectar i observar els principis de perspectiva de gèneres, accessibilitat pel que fa a capacitats socioeconòmiques, d’origen o capacitats diverses, i de sostenibilitat.

La convocatòria dels ajuts va comportar la presentació de 67 sol·licituds, dels quals se’n van admetre 28 i se’n van desestimar 39 després de l’avaluació dels projectes. Entre els motius principals per desestimar projectes trobem no haver presentat la documentació mínima requerida a les bases, no ajustar-se a l’objecte de les bases de la convocatòria i no haver assolit la puntuació mínima en els criteris d’avaluació.