Terrassa disposa de diverses eines per a minimitzar les conseqüències d’un incendi forestal

Per tal de minimitzar les conseqüències d’un incendi forestal, l’Ajuntament disposa d’un Pla de Prevenció. S’hi recullen les accions a prendre en el terme forestal destinades al manteniment de camins de la xarxa bàsica de prevenció i vigilància, punts d’aigua i altres actuacions per a la preservació del medi natural.

Una altra eina són els plans de Prevenció per a les Urbanitzacions (PPU), redactat conjuntament amb la Diputació de Barcelona. Preveu  mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

A més,  el Servei  municipal de Protecció Civil, compta amb la col·laboració dels ADF  i dels Voluntaris Forestals de Terrassa. Tots treballen per la prevenció d’incendis forestals i la protecció del medi natural. I ho fan a través d’accions directes. També potenciant l’educació i sensibilització ambiental per augmentar el seu coneixement de l’entorn i reduir el risc d’incendis forestals. Per a més seguretat, la Federació d’ADFs del Vallès Occidental ha instal·lat càmeres de vigilància d’incendis a diferents punts de la comarca roperament, està previst que s’instal·lin al nou edifici dels ADF de Terrassa de Els Bellots. 

L’Ajuntament també disposa del Pla d’Emergència Municipal que recull la organització i gestió d’una emergència derivada d’un incendi forestal. Un dels  seus principals objectius és informar a la ciutadania sobre el risc per tal d’autoprotegir-se en cas de trobar-se davant aquesta situació.

Per aquest motiu, aquest dijous, s’ha organitzat una sessió informativa sobre prevenció d’incendis i autoprotecció en emergències per incendi forestal, amb possibles afectacions a residències fora del nucli urbà, tals com barris perifèrics i masies aïllades limítrofes amb la zona forestal.