Terrassa disposarà d’una bústia ètica i bon govern per denunciar irregularitats

Terrassa tindrà una bústia ètica i de bon govern. Un canal segur de participació electrònica per denunciar conductes dubtoses o accions que atemptin contra el règim jurídic vigent. Aquest nou canal de comunicació amb la ciutadania garantirà l’anonimat i la confidencialitat dels denunciants. L’objectiu és que sigui una eina de control de la gestió pública que serveixi per prevenir, detectar, avaluar i tutelar l’ús correcte dels recursos públics. La Sindicatura Municipal de Greuges serà la receptora i custòdia d’aquest servei. La proposta de Terrassa en Comú s’ha aprovat amb els vots de la majoria de grups però amb matisos per part de Ciutadans, que vol que sigui la comissió de transparència qui se’n faci càrrec, i del PSC, que ha s’ha mostrat d’acord amb el fons però no en la concreció dels detalls.

També s’aprova promoure cursets de natació a les escoles 

D’altra banda, el ple de juliol ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups una proposta de resolució del Partit Demòcrata per promoure cursets de natació a les escoles i conscienciar els adults sobre els riscos del menors a l’aigua. El Consell Esportiu desenvoluparà aquest projecte i estudiarà la possibilitat d’establir convenis amb diverses entitats.