Terrassa, en la cinquena zona amb més mortalitat per contaminació d’Europa

Si una cosa positiva ha portat la pandèmia de Covid-19 el 2020 va ser un descens brusc del trànsit rodat, sobretot a la primavera, i, per tant, menys contaminació atmosfèrica. Així ho certifiquen les estacions que mesuren la qualitat de l’aire a Catalunya. Per primer cop no s’ha superat, en cap ocasió, el límit de diòxid de nitrogen, establert en 40 micres per metre cúbic . La devallada d’aquest valor ha estat significatiu en aquelles estacions amb influència directa del trànsit. És el cas de l’estació de Terrassa, ubicada a la Rambleta del Pare Alegre. La mitjana anual de diòxid de nitrogen ha anat baixant els darrers cinc anys. El 2016 va ser de 42 micres per metre cúbic; el 2019 va ser de 36 i el 2020, de 26.

Són, sens dubte, bones dades que, l’any passat, es van alterar molt pel confinament. Ara bé, aquest fet puntual no amaga que el 2020 va ser el més càlid des que es tenen registres al món i que els nivells de contaminació atmosfèrica segueixen sent molt elevats.

Un estudi publicat per The Lancet Planetary Health situa l’àrea metropoliotana de Barcelona, en la qual inclou Terrassa, en el cinquè lloc de les àrees europees amb més mortalitat per contaminació de l’aire. El rànquing l’encapçala Madrid. L’estudi diu que si es reduïssin les emissions als valors que recomana l’OMS, s’estalviarien, a l’àrea de Barcelona, 86 morts anuals.