ajuntament superàvit façana

Terrassa encapçala el rànquing d’ajuntaments espanyols en iniciatives d’open data

L’Ajuntament de Terrassa encapçala, juntament amb el de Barcelona, el rànquing d’ajuntaments de l’Estat espanyol en iniciatives d’open data, que acaba de publicar l’empresa 8wires, especialista en gestió i visualització de dades. L’estudi es pot descarregar a http://8wires.io/opendataranking/?lang=es.

El rànquing recull les puntuacions obtingudes pels 32 ajuntaments de l’Estat que desenvolupen iniciatives d’open data d’una certa entitat. A Espanya hi ha actualment només 75 ajuntaments (menys d’un 1%) que duguin a terme aquestes polítiques. D’aquests, segons l’estudi, 43 es troben en una fase incipient o parcial i per això han quedat fora de la llista. El rànquing té en compte set aspectes: usabilitat, participació, reutilizació, accessibilitat, catàleg, dataset i informació. Terrassa, com Barcelona,
obté 12,75 punts de 14 possibles. En quatre dels set aspectes (usabilitat, reutilització, catàleg i dataset) Terrassa obté la puntuació màxima. L’estudi destaca, entre altres punts forts del portal Open Data Terrassa (https://opendata.terrassa.cat/), la rapidesa d’accés a les dades, el fet que estigui en tres idiomes i la inclusió de visualitzacions i mapes. Pel que fa a les dades, l’estudi afirma que són ben documentades, completes i actualitzades.

S’entén per open data (dades obertes) la publicació de dades per a posar-les a disposició de la ciutadania, amb la finalitat que puguin ser consultades, reutilitzades i redistribuïdes de manera lliure. En els darrers anys, diferents administracions públiques han començat a publicar dades des del convenciment que compartir informació és útil per a la societat, i obeint també a un compromís de transparència.

Terrassa és un municipi pioner en aquest sentit: el portal Open Data funciona des de principis de 2013, i la primavera de 2016 va començar a funcionar una nova versió amb una plataforma més versàtil, que facilita el bolcat de dades i, sobretot, la seva consulta i reutilització. Actualment Open Data Terrassa ofereix prop de 150 datasets (conjunts de dades), alguns dels quals s’actualitzen a diari. Els més consultats són el cens d’activitats, el directori d’entitats, la cartografia de la ciutat i el pressupost municipal.

La publicació de dades obertes és una de línies desenvolupades per l’Ajuntament de Terrassa en els darrers anys dins del seu objectiu de potenciar la transparència en en l’acció de govern i en les relacions entre Administració i ciutadania.