Terrassa entra a la xarxa europea de ciutats contra el racisme que impulsa la UNESCO

La ciutat ha entrat a formar part de la Xarxa ECCAR, la Coalició Europea de Ciutats Contra el Racisme (European Coalition of Cities against Racism, en les seves sigles en anglès). La regidora de Ciutadania i Convivència, Ona Martínez, ha presentat la candidatura de la ciutat, per via telemàtica, a la Comissió i ha estat valorada amb el cent per cent de vots favorables.

Aquesta comissió està impulsada per la UNESCO des de l’any 2004 per establir una xarxa de ciutats interessades a compartir experiències per millorar les seves polítiques de lluita contra el racisme, la discriminació i la xenofòbia. La iniciativa compta amb el suport de l’Alt Comissionat de l’Organització de les Nacions Unides per als Drets Humans i de l’organització més gran de municipis del món, Ciutats Unides i Governs Locals (CGLU), de la qual Terrassa forma part.

La xarxa lluita contra qualsevol forma de racisme i discriminació i salvaguarda i promou els Drets Humans i el respecte a la diversitat. També enforteix la cooperació amb institucions, organitzacions i altres xarxes municipals europees que  estan compromeses amb les mateixes lluites.

El programa de Govern 2019-2023 recull la voluntat que Terrassa esdevingui una ciutat feminista i diversa, compromesa amb els drets humans, les llibertats i la democràcia. L’Ajuntament de Terrassa té una llarga trajectòria i compromís en la prevenció i l’abordatge del racisme i està entre les seves prioritats treballar en la implementació d’estratègies per lluitar contra la discriminació per motius d’origen nacional, ètnic, cultural i/o de creences religioses.