Terrassa es planteja com a objectiu ser ciutat orientadora en Formació Professional

Que els nois i noies de 4t d’ESO prenguin una decisió fonamentada i reflexionada sobre quins estudis postobligatoris emprendran. Amb aquest objectiu a l’horitzó treballen els orientadors de secundaria. De fet, aquesta tria arriba en un moment ple de dubtes per als joves i les seves famílies. Però la figura de l’orientador és necessària al llarg de tota la vida. La 16a Jornada “A Terrassa, parlem de Formació Professional” s’ha centrat en aquest tema.

L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, en el parlament inaugural, ha explicat als assistents el projecte “Terrassa Orienta” que vol, precisament, millorar aquesta orientació educativa i laboral al llarg de tota la vida i que està impulsat pel Consell de la Formació Professional de Terrassa.

Amb taules rodones i presentació de diverses experiències, aquest espai de reflexió anual ha volgut conèixer els tipus d’orientacions que existeixen i les seves metodologies i les iniciatives implementades per fomentar les vocacions tecnològiques; tota una assignatura pendent, segons les dades.

De fet la Generalitat disposa d’un pla per impulsar les vocacions científiques, tecnològiques, en enginyeria i en matemàtiques des del 2016. S’estima que des d’ara i fins al 2025 es jubilaran 7 milions de persones que hi treballen en aquests camps a tot Europa i en faltaran tècnics d’FP i universitaris per cobrir les baixes. Calen, a més, accions específiques per incrementar la proporció de dones en aquest camp.