Terrassa es prepara per gestionar la sequera amb l’aprovació d’un pla municipal d’emergència

El ple del mes de març debatrà l’aprovació definitiva del Pla Municipal d’Emergència en Situació de Sequera, que s’inclou dins el Document Únic de Protecció Civil Municipal. D’aquesta manera es detallen totes les mesures que cal emprendre davant de cada escenari d’avís que decreti l’Agència Catalana de l’Aigua. Aquest pla ha comptat amb la participació de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa, que forma part del Comitè de Sequera juntament amb tots els serveis municipals, i l’informe favorable de l’ACA.

El Pla Especial d’actuació en situacions d’alerta i eventual sequera, elaborat per l’ACA, marca les directrius principals que, després els municipis detallen en els seus plans municipals. En el cas de Terrassa, conté 56 mesures per reduir, de manera gradual, el consum d’aigua, que són aplicables segons l’estat de sequera. Les mesures proposades preveuen un estalvi d’aigua en cinc escenaris diferents, que van des dels 510 m³/dia fins als 8.242 en una situació d’emergència màxima. La revisió obligatòria del pla es fa cada sis anys, tot i que es fa seguiment anual per avaluar l’efectivitat de les mesures.

Foto Font Sequera

L’aigua de la ciutat prové en un 80% del riu Llobregat i, per tant, depèn molt directament dels embassaments de la seva conca: la Baells, la Llosa del Cavall i el de Sant Ponç. La resta, s’agafa principalment d’una xarxa de pous i mines de Terrassa.