Terrassa es troba entre els 25 grans municipis del país que són 100% transparents

Terrassa es troba entre els 25 grans municipis del país que són 100% transparents. Ho diu l’informe de Transparència Internacional Espanya, una organització no governamental a escala universal dedicada a combatre la corrupció, que acaba de presentar l’índex de transparència dels ajuntaments 2017.

El consistori terrassenc ha obtingut la màxima puntuació en els sis principals àmbits de valoració. Així, destaca per la transparència activa i la informació sobre la corporació municipal. Un altre dels aspectes amb la nota més elevada és en la pàgina web, relacions amb la ciutadania i la societat, i participació ciutadana. L’Ajuntament de Terrassa té també el 100% de puntuació en transparència econòmic-financera, en les contractacions, convenis, subvencions i cost dels serveis, així com en matèria d’urbanisme, obres públiques i medi ambient i, finalment, en dret d’accés a la informació.

Segons aquest informe, Terrassa ha incrementat progressivament la seva puntuació en l’índex de transparència dels ajuntaments des del 2008, quan va obtenir una nota de 61,9. Al 2010 ja superava els 91 punts.

El document ha avaluat un total de 110 ajuntaments. Per a fer-ho, ha fet servir un conjunt de 80 indicadors. En general, obtenen una nota més elevada els ajuntaments dirigits per una alcaldessa i els més grans.

L’organització destaca que els resultats posen en evidència la importància que les corporacions locals donen a l’obertura informativa i a l’obligació de retre comptes amb la ciutadania. Amb tot, recorda que la meitat dels municipis no publica les seves contractacions com obliga la llei.