Terrassa esmena la llista del Govern espanyol sobre les immatriculacions de l’Església

En l’informe del Govern espanyol i la Conferència Episcopal Espanyola sobre les immatriculacions de l’Església, no hi figuren nou finques immatriculades de la diòcesi de Terrassa. A més, en el document hi consten 10 propietats no identificades, entre 9 errors més de finques que són donacions, adquisicions, o immatriculacions fora del període estudiat.

L’estudi del Govern detecta entre els anys 1998 i 2015, uns 35.000 béns de l’Església immatriculats a tot l’Estat. La immatriculació és la capacitat del Bisbe de cada diòcesi que fins al 2015 tenia per declarar la propietat d’un bé. Sempre amb la documentació contrastada i amb el reconeixement del registre de la propietat.

Del document del Govern hi ha uns 142 immobles de la diòcesi de Terrassa sense cap mena de dubte respecte a la propietat de l’Església. Abans del 1998 la Llei no permetia immatricular la qual cosa comporta situacions curioses. Terrassa s’ha ofert a col·laborar amb el Govern de l’Estat per esmenar tots els errors que apareixen en aquest primer estudi i a introduir-hi les precisions necessàries.