Terrassa experimenta una lleugera moderació de l’activitat econòmica al segon trimestre de 2018

El ritme de creixement de l’activitat empresarial s’ha moderat a la demarcació de Terrassa durant el segon trimestre de l’any. Malgrat la lleugera desacceleració entre els mesos d’abril i juny, la marxa dels negocis ha mantingut un ritme superior al del tancament del 2017. Així es desprèn de l’informe de conjuntura econòmica de La Cambra.

Aquesta tendència es manté en consonància amb l’evolució de l’activitat econòmica en el conjunt de Catalunya. Després d’un primer trimestre amb uns creixements superiors als enregistrats per a l’economia espanyola, es preveu que es mantingui un ritme d’estabilitat en el creixement per als propers trimestres.

Així doncs, les expectatives per al tercer trimestre són positives i indicarien que el ritme d’activitat pot augmentar lleugerament. Amb tot, l’informe no descarta incidències a llarg termini com a conseqüència del context internacional.

Així mateix, l’informe constata que a Catalunya la indústria es manté com el motor econòmic de l’economia, amb una previsió de taxes de creixements superiors als de la construcció i del comerç, tot i que pronostica una lleugera desacceleració en el ritme de creixement de les exportacions.

Pel que fa a l’índex de confiança empresarial, durant el segon trimestre de l’any s’ha reduït en 3,5 punts fins arribar als 4,6.