Terrassa genera menys residus que la mitjana comarcal però recicla menys

Terrassa és el segon municipi de la comarca que genera menys residus per habitant. Com Ripollet, no arriba a un quilo per dia, 353 al cap de l’any. La mitjana al Vallès Occidental és de 403 quilos per habitant i any, força per sota de la dada a Catalunya, que és de 495.

Rellinars gasta gairebé el triple que Terrassa, 985 quilos per habitant i any, 2,7 diaris. També es generen més residus de l’habitual a Vacarisses amb 685 i a Sant Llorenç Savall amb 518.

A nivell global Terrassa acumula 76.000 tones anuals de residus. Tot i tenir menys habitants Sabadell en produeix un 18 per cent més.

Tot i generar molts pocs residus per habitant i dia Terrassa és dels municipis que menys recicla. Només un terç dels residus es separen en contenidors de recollida selectiva. Està en la línia de Badia, Barbera, Rubí, Santa Perpetua, Sabadell i Gallifa, els municipis a la cua, tots entre un 30 i un 33 per cent. Els municipis que mes reciclen són Matadepera, un 90 per cent dels residus, i Palau Solità amb un 75. Superen el 50 per cent Rellinars i Castellbisbal. La mitjana comarcal és del 36per cent.

Els residus voluminosos i fusta, la runa i les restes de poda i jardineria representen en total el 50 per cent del total de la recollida selectiva. De les tres fraccions amb recollida distribuïda la matèria orgànica és la primera amb un 13 per cent, el paper i cartró amb un 10 i el vidre amb un 8 per cent. Dos terços del rebuig rep un tractament mecànic biològic i la resta es incinerat.