Terrassa ja compta amb una taula de sensellarisme que permetrà una intervenció més integral

Coincidint amb el Dia Mundial de les Persones Sense Llar, Terrassa ha constituït aquest dilluns la Taula de Sensellarisme. Ho ha fet en el marc d’una jornada de treball sobre tractament assertiu comunitari que ha posat en comú els reptes, els deures i l’agenda per avançar en la definició de models d’atenció a Terrassa.

La constitució de la taula ha estat un formalisme que vol posar de relleu la llarga tasca feta fins ara a la ciutat per diferents serveis municipals, sanitaris i entitats del tercer sector. La trajectòria del col·lectiu ve de lluny i es remunta als anys 90. El punt d’inflexió el va marcar al 2016 la creació d’un primer grup de treball que va permetre una intervenció més transversal i un abordatge més integral.

La taula està formada per l’ajuntament, AIDE, Associació Alba, ACAU, Prohabitatge, Càritas, Creu Roja i la Fundació Busquets. També compta amb el Consorci Sanitari i Mútua. El nou òrgan definirà objectius, dissenyarà estratègies i coordinarà accions.

A partir d’ara, la Taula de Sensellarisme treballarà per concretar la dimensió del fenomen a Terrassa i construir una estratègia integral que permeti prevenir i actuar contra aquest pervers procés d’exclusió.