Terrassa, la segona ciutat del Vallès amb més potencial fotovoltaic

Terrassa és la segona ciutat de tota la comarca amb més potencial fotovoltaic per darrera de Sant Cugat del Vallès. Un estudi de la Diputació identifica en un mapa les zones més idònies de cada població per fer-hi instal·lacions fotovoltàiques i que podrien abastir amb un impacte ambiental baix, el 90 per cent del consum elèctric actual.

A més, l’informe situa aquestes instal·lacions en espais amb baix impacte ambiental com ara antigues pedreres, abocadors o llocs degradats per l’activitat humana. I per tant no caldria tocar ni espais naturals ni sòl amb potencial ús agrícola.

Aquest visor cartogràfic, que es pot consultar en línia, és una eina per conèixer la capacitat de cada municipi de Barcelona per produir energia renovable fotovoltàica. Segons l’estudi a tota la demarcació hi ha 76.366 hectàrees per poder-hi instal·lar plaques.

D’aquestes, el Vallès Occidental representa el 19% que, junt amb el Bages, Osona i l’Anoia són les comarques amb més potencial. Al Vallès hi ha tres municipis que concentren la major capacitat. Terrassa podria produir 863,6 GW/h, la majoria dels quals amb instal·lacions sobre cobertes, 787, i la resta, 76, sobre el terreny.

A tota la comarca es podria arribar a produir 4.242 GW/h del total dels 22.837 del potencial de tota la província. Si s’aprofitessin tots els espais que proposa l’estudi per a la generació d’electricitat amb plaques fotovoltàiques es podria arribar al 140% del consum actual d’electricitat a les comarques de Barcelona.

La Diputació afegeix, però, que la progressiva electrificació del transport, per exemple entre d’altres àmbits, reduiria aquest superàvit i s’hauria de buscar d’altres energies verdes i renovables per abastir la demanda.