Terrassa ocupa el quart lloc amb més rodatges de Catalunya amb 107 produccions al 2016

Amb 107 produccions, Terrassa ocupa el quart lloc amb més rodatges de Catalunya. El volum d’activitat i negoci al Parc Audiovisual al 2016 va superar els ingressos registrats l’any anterior. Són dades de la Catalunya Film Comission.

Segons els responsables del PAC, el balanç posa de manifest que el Parc Audiovisual manté una posició consolidada dins del sector com un espai atractiu per a les grans produccions. Del conjunt destaquen els rodatges cinematogràfics i de publicitat, tant als platós com als carrers de la ciutat.

Al 2016, el cinema va estar present amb 6 produccions, entre elles ‘Muse’ de Jaume Balagueró, el debut en la direcció de Sergio G. Sánchez  ‘Marrowbone’ i ‘Inside’ de Miquel Ángel Vivas. Pel que fa a la publicitat, els rodatges que es van fer van ser 41. Completen el llistat 6 produccions televisives, 3 sessions de fotografia publicitària, 7 videoclips i altres treball de petit format.

Sobre les empreses instal·lades al PAC, al 2016 n’hi havia 32, de mides i activitats diferents. Una altra de les dades positives van ser les visites, que van superar les 2.000 en 49 trobades d’escoles, entitats i ciutadania.

A més, al 2016 es va formalitzar el canvi en la gerència al parc amb Cristina Brandner amb l’objectiu d’atreure més produccions internacionals. També l’any passat es va crear la Taula de l’Audiovisual per aplegar tots els agents del sector a la ciutat.