Terrassa opta a un ajut per impulsar el projecte ‘Vapor.0 Turisme Industrial Sostenible’

Terrassa vol tenir un pes específic en les principals destinacions turístiques i ser porta d’entrada i arribada d’altres rutes turístiques de tot Catalunya. Per això ha elaborat el projecte «Vapor.0 Turisme Industrial Sostenible» valorat en uns 7 milions d’euros per remodelar, condicionar, preservar i potenciar el fons artístic del passat industrial de la ciutat.

De moment Terrassa opta a uns ajuts per a la sostenibilitat turística emesos pel Ministeri, per aconseguir una part dels 660 milions d’euros que es repartiran aquest any per tot l’Estat. Les primeres actuacions del projecte, algunes de les quals ja estan pressupostades en els comptes corrents municipals, són la conversió de la Masia Freixa en un centre d’interpretació del Modernisme, la rehabilitació museística de la Casa Museu Alegre de Sagrera i la millora de la Sala Muncunill i el Condicionament Terrassenc.

Sigui quin sigui el destí final dels ajuts i subvencions, amb aquest projecte Terrassa marca les línies estratègiques per atraure un turisme industrial sostenible, competitiu i de qualitat. Tot, entre unes 22 actuacions repartides en els àmbits de la sostenibilitat, l’eficiència, la transició digital i la competitivitat, per recuperar i conservar els més de cent espais fabrils i elements protegits del passat industrial de la ciutat.