Cles Vida

Terrassa participa en un programa europeu de formació continuada en l’àmbit de la innovació

​ La Universitat Oberta de Catalunya, la Cambra de Comerç i l’Ajuntament participen en un programa europeu Erasmus + de formació continuada. És el projecte EULEP, la Plataforma Europea d’Experiència d’Aprenentatge que es va presentar al setembre a Brussel·les i que té una durada de quatre anys. La Comissió Europea hi destina cinc milions d’euros.

Amb aquest projecte es volen oferir nous mòduls de formació més personalitzats que s’adeqüin a les necessitats de les empreses. A Terrassa oferirà mòduls en intel·ligència artificial, innovació social i realitat virtual. Les universitats definiran els continguts, que combinaran la presencialitat i la via telemàtica.

Participen a l’EULEP una vintena d’entitats de Bèlgica, Xipre, Letònia, Turquia, Itàlia, França, Àustria i l’Estat espanyol. El projecte involucra els serveis municipals d’Educació i Promoció Econòmica. La plataforma s’estructura en set blocs i a Terrassa, a través del Consell de Formació Professional, li correspon l’àmbit de governança.