Terrassa presenta 20 al·legacions al Pla Específic de Mobilitat del Vallès

El Govern Municipal de Terrassa ha presentat 20 al·legacions al Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV), que recullen aspectes tant pel que fa al procés d’elaboració del Pla, com a les propostes de transport públic i de xarxa viària que planteja. Des de Terrassa s’entén que el PEMV ha de contemplar una mobilitat més moderna, equilibrada, transparent, sostenible, eficaç i còmoda per a la ciutadania.

Així, es considera que el PEMV no respon a un equilibri territorial perquè continua polaritzant el seu desenvolupament al voltant de Barcelona i, per tant, no recull una visió metropolitana més àmplia i moderna, que contempli la descentralització de l’activitat econòmica, i aposti pel desenvolupament de noves centralitats fora dels nuclis urbans tradicionals.

Com a ciutat amb un pes socioeconòmic específic dins de Catalunya, des de l’Ajuntament de Terrassa es reivindica una millor connexió, no només amb Barcelona, sinó també cap la Catalunya central, el Baix Llobregat i el Maresme. També planteja la necessitat de potenciar corredors transversals, ja siguin europeus com el corredor del Mediterrani, o bé de caire metropolità.

També es reclama la millora de la connectivitat de la ciutat amb l’aeroport d’El Prat, mitjançant la Línia R4; la comunicació directa amb els campus universitaris de Cerdanyola (UAB) i de Diagonal-Barcelona (UB i UPC); i l’ampliació de la xarxa ferroviària del Vallès, amb la construcció de noves línies i estacions.

Pel que fa a la xarxa viària, es considera important que el pla incorpori la reconversió com a via cívica de la N-150 entre Terrassa i Sabadell i l’ampliació de les autopistes C-58 i C-16 entre el tram que actualment està en obres i l’enllaç amb la B-40.