Terrassa redueix el 80 per cent del consum energètic per la renovació de l’enllumenat

En els darrers anys Terrassa ha renovat 29.000 punts de llum i els 365 quadres de l’enllumenat públic, dins el projecte Terrassa Energia Intel·ligent, el TEI. Un programa que ha permès reduir l’abocament a la ciutat de prop de 2 tones d’emissions de CO2 anuals. El TEI també ha fet avançar en el desplegament de la banda ampla municipal per a la futura implantació a tota la ciutat del wifi ciutadà.

Un projecte global de 25 milions d’euros que es pagarà en els pròxims 15 anys amb l’estalvi d’energia generat. Aquests són només alguns dels beneficis del projecte nascut ara fa 7 anys i que ara es va consolidant a la ciutat. Una iniciativa que permet implantar una energia més neta, intel·ligent, sostenible i eficient, en benefici de la qualitat de vida de les persones.

Una pàgina web permet consultar en temps real qualsevol punt de llum de la ciutat, el tipus de llumenera, l’eficiència energètica, les incidències o l’estalvi acumulat, també en els quadres de l’enllumenat. El TEI també ha permès avançar en la instal·lació de plaques fotovoltaiques en 12 edificis públics de la ciutat amb l’objectiu d’arribar a una producció anual de gairebé un milió de quilowatts hora i una reducció de 135 tones d’emissions de CO2 a l’atmosfera.

L’extensió de la xarxa de la banda ampla municipal assegura el desplegament de les tecnologies d’Internet de les coses que entre d’altres aplicacions ha permès instal·lar 24 sensors en els contenidors de vidre per millorar-ne la gestió.