Terrassa registra 111 demandes de tractament per deixar la cocaïna, més que per cànnabis o alcohol

Prop de 14.000 persones van iniciar tractament l’any 2017 per abús o dependència de les drogues a Catalunya, una xifra similar a la d’altres exercicis (exactament, 13.716).
Des de fa 20 anys, el consum d’alcohol continua provocant la majoria de les peticions (43,39%). Així ho indiquen les darreres dades del Sistema d’Informació Sobre Drogodependències (SIDC).

La segona droga que té més inicis de tractament és la cocaïna (22,17%), seguida de l’heroïna (12,79%) i el cànnabis (12,43%). Finalment, el tabac representa un 3,86% de les demandes.

Les dades recollides en aquest informe indiquen que, en el cas de Terrassa, es van iniciar fins a 293 tractaments ambulatoris per drogues. La substància que provoca la majoria de les peticions al Centre d’Assistència i Seguiment de drogodependències de Mútua Terrassa, a diferència del que és més habitual a la resta del país, és la cocaïna, amb 111 casos (el 37,9% del total). A la nostra ciutat també es van registrar 82 casos per cànnabis, 46 per alcohol, 42 per heroïna i 1 per tabac.

El nombre d’urgències per causa del consum o abús de substàncies que van ser ateses pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) durant el 2017 van ser de gairebé 22.000 a tot Catalunya, un valor lleugerament superior al 2016. Les relacionades amb el consum d’alcohol van ser les més freqüents (84,61%). Les noies més joves (de 12 a 16 anys) presenten més intoxicacions per alcohol però a mesura que avança l’edat aquesta proporció s’inverteix. De fet, en el total d’inicis de tractament per drogues, tres de cada quatre són homes.