Setmana Sense Soroll Web

Terrassa s’adhereix a la Setmana Sense Soroll, amb el lema ‘Abaixem el volum’

Des d’aquest dilluns i fins el diumenge 1 de maig, se celebra a Catalunya la Setmana Sense Soroll. Té com a objectiu promoure iniciatives en el marc de la prevenció de la contaminació acústica. Aquest any el lema és Abaixem el volum. Terrassa s’ha adherit per tal de contribuir a millorar la qualitat acústica, per donar visibilitat a les eines de gestió i control. A més es vol divulgar el programa d’activitats dirigides a la ciutadania i a la comunitat escolar.

Actualment, Terrassa compta amb el Mapa Estratègic de Soroll (MES), que és l’eina de  gestió ambiental que avalua l’exposició que té la població al soroll i visualitza els nivells sonors existents. És la principal base per elaborar, posteriorment, plans de reducció del soroll i plans d’acció per millorar i recuperar la qualitat acústica. Aquest document serà la base per elaborar aquest any el nou Pla Municipal de Reducció del Soroll. Definirà doncs, les estratègies a llarg termini pel que fa a la prevenció i la protecció contra la contaminació acústica.

A Terrassa, el trànsit viari és el principal factor causant d’aquesta contaminació. La ciutat compta amb una xarxa de vigilància del soroll, amb 10 punts de control situats en llocs estratègics.

El Pla Estratègic del Vehicle Elèctric (PEVE) contribuirà a una mobilitat sostenible, ja que proposa, dissenya i planifica les actuacions i estratègies necessàries per generalitzar la progressiva implantació del vehicle elèctric a la ciutat.

El soroll és un agent contaminant que afecta la salut i la qualitat de vida de les persones. És un dels factors que influeixen en el deteriorament de la qualitat ambiental del territori. L’OMS el classifica com el segon factor mediambiental més perjudicial a Europa, darrere de la contaminació atmosfèrica.