Terrassa s’apunta a l’Associació de Municipis i entitats per l’Energia Pública, l’AMEP

Terrassa entrarà a formar part de l’Associació de Municipis i entitats per l’Energia Pública, l’AMEP, un organime de nova creació que promou la titularitat i la gestió pública de les xarxes de distribució d’energia per garantir una transició cap una energia més neta i sostenible. En l’actualitat a Catalunya només un 8 per cent de les energies utilitzades són renovables, una xifra bastant allunyada del 32 per cent que proposa Europa per al 2030 o del 100 per cent pel 2050. L’AMEP reuneix uns 126 municipis que representen uns 3,5 milions de persones.

Els Ajuntaments podran promoure convenis marc o fer propostes per avançar en el mercat elèctric i garantir la transició cap a una energia sostenible. 48 dels municipis ja han aprovat la seva participació a l’entitat mentre que unes 6 poblacions aprovaran el seu ingrés en els pròxims mesos. Uns 60 municipis estant estudiant la proposta. A Terrassa, formar part de l’AMEP li costarà 7.000 euros, una xifra proporcional amb el nombre d’habitants. Un dels punts forts de la ciutat per potenciar les energies renovables és l’àmpli sostre edificat, sobretot a la indústria, per poder-hi instal·lar plaques d’energia fotovoltaica.

D’altra banda i arran d’una petició dels partits a la Comissió de Territori, l’Ajuntament està ultimant un decret per a la constitució de la Taula de Rieres. Un òrgan de treball amb representació transversal dels àmbits sociològic, urbanístic, de mobilitat o mediambiental, pel tractament, manteniment i ús de les dues grans rieres a la ciutat, la del Palau i la de les Arenes.

L’objectiu és que la Taula, gestioni tot el què està relacionat amb les rieres i el seu entorn, recollint aportacions i gestionar junt amb l’Agència Catalana de l’Aigua, totes les actuacions pel què fa a millores i manteniment per evitar qualsevol imprevist. L’Ajuntament i l’ACA treballen en un Pla Director sobre les rieres de Terrassa, un document que inclou una diagnòsi de l’actual situació.