231025 Assemblea Xmess Pep Forn 3

Terrassa serà part de la Comissió Executiva de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària

L’Assemblea General de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS) ha escollit avui la nova comissió executiva de l’entitat, en la que hi serà representat l’Ajuntament de Terrassa.

L’Assemblea ha elegit la candidatura de la qual forma part el regidor d’Economia Social de l’Ajuntament de Terrassa, Pep Forn, que exercirà com a vocal de la comissió.

La Xarxa agrupa més de 50 municipis d’arreu de Catalunya que busquen promoure i impulsar l’economia social i solidària, compartint coneixement i cercant aliances entre els ajuntaments. D’aquesta manera es vol promoure la creació d’ocupació estable i de qualitat, alhora que s’afavoreix la cohesió social i territorial.

Del pla de treball de l’XMESS, destaquen accions com els assessoraments tècnics i les mentories, que es posen a disposició del personal tècnic, així com la organització de jornades específiques, i els grups de treball sectorials.