Terrassa sol·licita declarar-se Àrea de Mercat d’Habitatge Tens

A Terrassa el preu mitjà de l’habitatge de lloguer és de 623 euros, una mica per sota de la mitjana catalana que arriba als 750 euros. D’altra banda el poder adquisitiu familiar ha pujat a les llars de la ciutat entre un 10 i un 15 per cent. D’aquesta manera, en els darrers cinc anys, Terrassa ha experimentat un creixement sostingut dels preus del lloguer de l’habitatge del 6 per cent, més gran que el creixement mitjà a tot Catalunya.

En l’actualitat el lloguer de l’habitatge representa una càrrega superior del 30 per cent als ingressos familiars, una xifra que es considera al límit del què seria recomanable. Totes aquestes xifres justifiquen que l’Ajuntament, junt amb 60 municipis més, sol·liciti a la Generalitat la declaració d’Àrea amb Mercat d’Habitatge Tens, una figura administrativa que permet la contenció en els contractes d’arrendament, tal i com preveuen les llei relatives a la protecció urgent del Dret a l’Habitatge. La declaració de ciutat amb Mercat d’Habitatge Tens podria arribar a finals d’any.

D’altra banda la Comissió de Territori i Sostenibilitat reunida aquest dilluns, també ha aprovat participar en la Constitució de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona, una entitat que donarà eines legals als municipis de l’entorn de la capital per representar-se amb veu pròpia davant d’altres organismes de l’Estat.

L’associació amb estatuts aprovats des del mes de maig, es constituirà al mes de setembre amb representació i per tant amb dret a vot proporcional al nombre d’habitants de cada municipi, sent Sabadell i Terrassa les dues cocapitals del Vallès les que lideren el projecte.

Per la seva banda Ciutadans s’ha queixat pel retard de la implantació d’un programa informàtic a la Policia Municipal que ha de permetre fer un seguiment exhaustiu del recorregut de qualsevol expedient. Un requeriment aprovat pel ple i que mig any després ja s’hauria d’haver implantat segons la formació.

Finalment l’Ajuntament contractarà una consultoria externa per buscar solucions als problemes de Can Boada amb la nova distribució dels contenidors de la recollida selectiva i dels canvis de sentit d’alguns carrers. Un estudi que es podria fer extensiu a d’altres barris de la ciutat.