Terrassa té 43.526 pensionistes que perceben una ajuda mitjana de 1.096 euros

Terrassa compta amb 43.526 pensionistes que perceben un total de 47,7 milions d’euros. Això suposa, de mitjana, una pensió de 1.096 euros. Són dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, corresponents a desembre de 2018.

Al Vallès Occidental el nombre de pensionistes s’eleva a 173.440 que perceben 198,2 milions d’euros. A nivell comarcal, la mitjana és de 1.143 euros.

A Catalunya hi resideixen 1.498.196 pensionistes perceptors de pensions contributives de la Seguretat Social, és a dir, el 19,7% de la població, segons l’Idescat. El nombre de pensions ha estat d’1,7 milions, xifra que representa que els pensionistes perceben 1,14 pensions de mitjana.

Per grups d’edat, destaca en primer lloc el de pensionistes de 65 a 79 anys (51,7% del total), seguit del de 80 anys i més (27,1%) i en tercer lloc el de 50 a 64 anys (15,5%).

El nombre de dones pensionistes supera per poc el d’homes (51% i 49%). Aquesta majoria és deguda exclusivament als majors de 80 anys, on el 60,7% són dones.

L’import brut percebut és de 1.145 euros de mitjana, encara que quan es diferencia per sexe s’observa una important desigualtat entre homes (1.338 €) i dones (961 €).