Façana de l'Ajuntament

Terrassa tindrà un Consell Municipal per la Llengua Catalana

L’Ajuntament impulsarà la creació d’un Consell Municipal per la Llengua Catalana. Segons el consistori, és un dels “mecanismes clau” per impulsar i canalitzar la participació de la ciutadania per afavorir l’impuls de la llengua catalana i la millora de la cohesió social.

El Consell Municipal per la Llengua Catalana és un òrgan de participació sectorial de caràcter deliberatiu i propositiu. El seu objectiu és promoure i impulsar la llengua catalana en tots els àmbits municipals de manera transversal; també, promoure accions per tal que la llengua catalana, “en tant que vehicle d’expressió comú i principal element de la identitat catalana com a poble”, afavoreixi la cohesió social.

En l’àmbit de la llengua catalana, al programa de Govern vigent s’estableixen una sèrie d’actuacions, com la creació d’un Consell Municipal per la Llengua Catalana, amb l’objectiu d’oferir formació de llengua catalana i fomentar-ne el seu ús.