Terrassa, un dels deu punts de recepció de residus d’amiant de Catalunya

La deixalleria de Can Barba a Terrassa és una de les úniques deu de Catalunya autoritzades per rebre amiant. Aquest material es va prohibir l’any 2002 perquè quan es desgasta allibera fibres nocives per a la salut. L’Ajuntament de Terrassa es va comprometre al mes de juny a elaborar un cens de l’amiant a la ciutat i a nivell europeu s’ha de retirar de tots els edificis públics abans del 2030. El desmantellament cada cop més freqüent de l’amiant fa que sigui un residu que cada vegada arriba en més quantitat a la deixalleria.

L’amiant s’ha de lliurar obligatòriament en uns sacs homologats i tancats que els tècnics de la deixalleria s’encarreguen de segellar si fa falta. A continuació, s’emmagatzema en una nau específica on no hi ha cap altre tipus de residu, a l’espera de transportar-se fins al destí final, l’únic abocador de tot Catalunya autoritzat per rebre amiant. Es troba a Castellolí, a la comarca de l’Anoia.

Les mesures de seguretat dels treballadors que s’encarreguen de rebre l’amiant són molt altes. A banda de vestir un equip de protecció integral amb mascaretes FFP3, cada dia en acabat han de passar per un mòdul de descontaminació. A més, cada dos anys se’ls fan plaques de pulmons i estómac per detectar possibles restes d’amiant i dins de la nau els nivells d’amiant a l’aire es mesuren periòdicament.