Terrassa va reciclar l’any passat només un 1,5% més que el 2019

Terrassa va generar l’any passat 85.170 tones de resiuds, una xifra molt similar a la de l’any anterior. És a dir, cada cada dia cada terrassenc baixa als contenidors una mica més d’un quilo de deixalles. El 60% és resta i el 40% és recollida selectiva. En els darrers cinc anys, ha augmentat, molt lleugerament, el reciclatge; el 2020 ho va fer només un 1,5%. La resta, ha repuntat una mica.

Són dades de l’Observatori de Residus del Vallès Occidental, un lloc web que facilita l’accés a totes les dades que tenen a veure amb la seva gestió i tractament.

L’objectiu del Consell Comarcal és invertir els percentatges: que el 60% sigui de recollida selectiva i el 40% de resta. Una de les estratègies més eficaces és el porta a porta, que es vol intensificar en els municipis de menys de 20.000 habitants i portar a alguns barris de Terrassa i Sabadell.

El Consorci de Residus del Vallès Occidental ha fet un balanç del 2020, en què la pandèmia no ha afectat gaire les dinàmiques de generació de residus. Sí que van disminuir els residus comercials en favor dels domèstics.

El Consorci de Resiuds també vol impulsar el projecte Parc Vallès Circular a l’entorn de la N-150 entre Terrassa i Sabadell.