Terrassa vol convertir-se en un laboratori urbà i posa espais públics a disposició d’agents d’innovació

Que les pèrgoles de les terrasses dels bars serveixin per captar energia solar. És de moment una idea amb la que treballa un grup de recerca de la Universitat i que compta amb el suport de l’Ajuntament.

És un exemple de laboratori urbà que podria materialitzar-se als carrers i espais públics posats a disposició d’agents d’innovació. Així es podrien testejar prototips i solucions tecnològiques abans d’arribar al mercat.

A Terrassa el projecte el desenvoluparia el grup de recerca en tecnologia Tèxtil TECTEX (INTEXTER) de la Universitat Politècnica de Catalunya i es tractaria de crear unes plaques solars en un teixit tècnic i plegable.

Es tracta d’innovar, no només tecnològicament sinó també en la manera de treballar, per compartir el coneixements entre tots els agents implicats. És a dir, sumar per multiplicar els resultats. I tenint en compte que moltes de les idees podrien fracassar.

Així, l’Ajuntament treballa els laboratoris urbans des de diverses vies paral·leles: amb els seus propis mitjans i amb el co-lideratge d’Ermua i el Grup de Treball de Laboratoris Urbans de la Red Innpulso.

Aquesta xarxa de 25 ciutats d’arreu de l’Estat estant creant una guia de maduresa per fer una diagnosi de la situació de partida de cadascuna d’elles per arribar a convertir-se en un banc de proves per als seus agents. Aquí s’han de analitzar els àmbits estratègic (els agents que cada població té), legislatiu (les normatives i procediments necessaris) i operatiu (el desplegament del projecte).

Tota aquesta feina de la Red Innpulso ha permès que Terrassa participi també en el projecte interregional de salut EuiHealthLab que s’ha presentat al programa europeu HORIZON. La resolució d’aquesta convocatòria està prevista per principis de 2024.

La ciutat aposta per la innovació des del 2010, amb un impuls important en els darrers 4 anys i al llarg d’aquest mandat s’hauran de formalitzar tots els aspectes relatius als laboratoris urbans.

Laboratoris Urbans 7 Laboratoris Urbans 6 Laboratoris Urbans 5 Laboratoris Urbans 4 Laboratoris Urbans 3 Laboratoris Urbans 2 Laboratoris Urbans