Territori i Sostenibilitat eixamplarà la C-58 entre Terrassa i Badia del Vallès

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha impulsat la licitació de les obres de millora a la C-58 per un import total de 31,6 milions d’euros, que abasten els trams entre Sabadell i Terrassa, sentit Manresa, i entre Terrassa i Badia del Vallès, en sentit Barcelona. Aquests treballs contribuiran a descongestionar un dels eixos de comunicació amb més trànsit de Catalunya.

La C-58, una de les principals vies d’accés a Barcelona per als vehicles que venen del Vallès Occidental i el Bages, registra, a l’entorn de Barcelona, més de 160.000 vehicles diaris de mitjana i a l’altura de Terrassa centre, 54.000. Entre Barcelona i Sabadell, la calçada té tres carrils de circulació per sentit, i fins a Terrassa, dos. Aquest fet comporta congestions de trànsit i una minva de la funcionalitat en diversos punts de l’autopista, especialment en les zones a l’entorn dels enllaços i en les hores punta.

Territori i Sostenibilitat ha previst resoldre aquesta situació amb solucions tècniques diverses, segons cada cas. Així, ha elaborat un pla que inclou tres actuacions, que augmentaran la capacitat de la via i milloraran la fluïdesa i seguretat de la circulació. Avui el Departament licita els treballs de millora entre Sabadell i Terrassa i també inicia les obres de dues actuacions entre Terrassa i Badia del Vallès.


Ampliació entre Sabadell i Terrassa
Així, s’ha obert la licitació, per un valor de 17 MEUR, de les obres d’ampliació de l’autopista entre Sabadell i Terrassa. Es preveu que els treballs comencin a principis de l’any vinent i tinguin un termini d’execució de 15 mesos. L’obra que ara es licita abasta la calçada de la C-58 en sentit Manresa, en un tram d’uns 4,5 quilòmetres entre els enllaços Ronda Oest de Sabadell i Can Parellada de Terrassa. Consisteix en l’eixamplament de la plataforma per assolir quatre carrils; en un primer tram, aquesta ampliació facilitarà el trenat dels vehicles (canvis de carril) en la calçada principal; en un segon tram, l’eixamplament servirà per a formar una calçada lateral de dos carrils per a distribuir els moviments d’entrada i sortida a l’autopista i separar-los del trànsit de pas. D’aquesta manera, l’actuació afavorirà la fluïdesa en la circulació.

Actualment, hi ha un tram en aquest àmbit on el tronc passa a tenir dos carrils; amb l’obra, continuarà amb dos per al trànsit de pas en el tronc i dos, en el lateral, per a les entrades i sortides. Es preveu que 22.000 (prop de la meitat) dels 48.000 vehicles que circulen cada dia per aquest tram de la C-58 cap a Terrassa i Manresa, es podran incorporar al lateral i, així, el tronc quedarà per a 26.000 vehicles, que podran circular amb més comoditat, seguretat i fluïdesa.

Inici d’obres entre Terrassa i Badia del Vallès
D’altra banda, el Departament de TES inicia, amb les tasques prèvies d’implantació i de senyalització, les obres corresponents a l’ampliació de l’autopista C-58 de la calçada sentit Barcelona, entre Terrassa i Badia del Vallès. En concret, són dues actuacions que sumen una inversió de 14,6 MEUR: la construcció d’un tercer carril entre Terrassa est i l’enllaç de Sabadell Centre (al terme de Sant Quirze del Vallès) i a la formació de nous carrils de trenat entre el nus de Sant Pau (Sabadell) i l’enllaç amb l’AP-7/B-30 (Badia del Vallès). Les obres tenen un termini d’execució, en ambdós casos, de 12 mesos.

Els treballs al tram entre Terrassa i Sant Quirze consistiran en l’eixamplament de la calçada per formar un tercer carril al tronc de l’autopista, que s’iniciarà poc després de l’accés de Terrassa est fins a enllaçar amb el tercer carril que ja existeix a l’altura de l’enllaç de Sabadell centre. Aquest nou carril tindrà una longitud de 4,2 quilòmetres. Addicionalment, es formarà un quart carril (carril de trenat), discontinu, per facilitar les incorporacions i sortides de l’autopista en aquest tram en millors condicions de seguretat i de fluïdesa. Aquesta obra pretén pal·liar les retencions que s’originen a l’entorn del quilòmetre 17, on una calçada lateral en el sentit Barcelona aporta diàriament uns 20.000 vehicles (provinents de l’accés de Terrassa est, Rubí, les Fonts i polígons) al tronc de la C-58, que ja ve carregat amb uns 30.000 vehicles procedents de Terrassa centre, Manresa i altres punts.