Tots els grups municipals acorden el reglament de la Bústia Ètica

Terrassa disposarà d’una Bústia ètica, on qualsevol persona podrà comunicar conductes de l’administració municipal que puguin ser contràries als principis i regles ètiques i de bon govern i administració que s’estableixen al Codi Ètic.

Els cinc grups municipals de l’Ajuntament han acordat el reglament de la Bústia Ètica, una nova eina creada perquè la ciutadania disposi d’un canal segur de participació que permeti tenir coneixement de qualsevol acció o omissió contrària als principis ètics requerits a l’Administració. El Ple de maig inclourà  l’aprovació del reglament, que comptarà amb els vots favorables de tots els grups. 

 La bústia és un canal de comunicació que garanteix la confidencialitat i l’anonimat de les persones comunicants, constituint una eina pionera en la lluita contra el frau i la corrupció. Permet enviar missatges i adjuntar-ne fotografies, vídeos i altres documents, així com establir i mantenir un espai de comunicació constant i segur entre el comunicador anònim i  la Sindicatura Municipal de Greuges.

L’entrada en funcionament de la Bústia Ètica, està prevista pel proper mes de setembre, un cop finalitzi el termini d’exposició al públic i els darrers preparatius a nivell tècnic. El model funciona des del gener de 2017 a l’Ajuntament de Barcelona a més ja l’han replicat la Generalitat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Terrassa, Lleida, Mollet del Vallès i Ferrocarrils de la Generalitat havien de signar els respectius convenis el 12 de març, però l’acte no es va poder celebrar, en sobrevenir l’estat d’alarma. Finalment, la regidora de Transparència, Ona Martínez, va signar el conveni digitalment la setmana passada, i en paral·lel s’està treballant en la implementació tècnica de la Bústia. 

A Terrassa, la Bústia Ètica ve a sumar-se al Codi Ètic aprovat per unanimitat el març de 2019, així com a les diverses iniciatives impulsades per la Comissió Informativa de Transparència, amb la participació de tots els grups municipals.