Transparència replanteja terminis per a la Bústia ètica i el Pla d’integritat

La Comissió de Transparència reunida telemàticament aquest dimarts, replanteja els terminis de dos projectes a causa del confinament pel coronavirus que canvia i ralenteix taules de treball i comissions. Es tracta de la Bústia ètica i del Pla d’intergritat.

La Bústia ética és una eina que ha de permetre al personal de l’Ajuntament i als ciutadans en general comunicar males praxis en relació als principis ètics i normes de conducta regulats pel Codi Ètic Municipal. En aquests moments s’està ultimant el desenvolupament tecnològic. L’espai de denuncia podría entrar en funcionament al setembre un cop passats tots els tràmits administratius. La Bústia ètica estarà gestiona per la Síndica municipal.

Pel què fa al Pla d’integritat és un projecte impulsat per l’Associació Catalana de Municipis en col•laboració amb l’Oficina Antifrau que encarregarà a una assessoria externa un treball de camp a l’Ajuntament. Es tracta de facilitar el coneixement i la formació a càrrecs electes, assessors, responsables d’àrea i a la resta de treballadors municipals, en relació a la integritat institucional de l’Ajuntament. Una guía que a més de recollir el compliment normatiu, fomenti en el sector públic la cultura de la integritat a l’administració local. Finalment la Comissió de Transparència també està reajustant el seu Pla per aquest 2020.