Xarxa Comarcal De Fabricació Digital Al Vallès Occidental

Trenta agents de fabricació digital apropen els canvis tecnològics al teixit empresarial

Aquest dimarts el Consell Comarcal va organitzar una nova trobada de la Xarxa comarcal de fabricació digital a l’espai Fab Lab Sant Cugat. La iniciativa va reunir a agents i centres vinculats o interessats en apropar la tecnologia la territori. La sessió va permetre ’actualitzar i ampliar el perfil del mapa d’espais i agents de fabricació digital de la comarca. Aevisar i identificar nous reptes, necessitats i interessos comuns i cercar sinèrgies de col·laboració entre els participants.

També es va exposar l’actual context comarcal vinculat amb els principals programes i xarxes que estan convergint en el Vallès Occidental.

A la sessió hi van participar més de 30 persones provinents de diferents àmbits, i espais vinculats a la fabricació digital i cultura maker.

Gràcies a la realització de diferents dinàmiques participatives, es van identificar els principals reptes que es van treballar conjuntament, com van ser les dificultats en la cerca de finançament, l’aprenentatge permanent per part del professorat, despertar interès per la tecnologia en els joves, facilitar que les pimes tinguin accés a la tecnologia, promoure la inclusió social  de col·lectius amb més dificultats, i eines i plataformes de suport per recopilar el directori d’agents i recursos disponibles.

[Foto: Consell Comarcal]