Tres de cada quatre desnonaments al Vallès Occidental són a persones que viuen de lloguer

La pandèmia de la COVID-19 ha posat de manifest noves situacions de vulnerabilitat residencials a la comarca: viure en condicions de sobreocupació, en habitatges petits o llars que no compleixen les condicions de qualitat per a residir-hi. Ho explica l’Informe d’Habitatge de l’Observatori Comarcal del Vallès Occidental.

Un dels factors que cada vegada comporta més precarietat residencial és la pujada del preu del lloguer. Al Vallès ha pujat un 27% els darrers cinc anys i és de 743 euros de mitjana. Les dades apunten que els vallesans destinen, aproximadament, el 50% dels seus ingressos a pagar el lloguer. On més és a Sant Cugat del Vallés (57%), a Vacarisses (53,4%) i a Rubí (51,5%).

Tot plegat té incidència en els desnonaments. Tres de cada quatre desnonament que hi va haver al Vallès Occidental el 2020 van afectar persones que vivien de lloguer. En total se’n van produir 636, un 59% menys que l’any anterior, xifra que també s’explica per la moratòria que es va aplicar per protegir les famílies més vulnerables durant el confinament.

D’altra banda segons les dades de l’informe, més de la meitat dels habitatges del Vallès Occidental requereixen millores en matèria d’aïllament tèrmic. Això són més de 230.000 habitatges.

L’Observatori Comarcal també posa el focus en les polítiques de protecció de l’habitatge a la comarca. 7 de cada 10 prestacions d’urgència el 2020 van ser pel pagament d’una hipoteca. Per contra es va reduir notablement la construcció d’habitatges de protecció oficial, un 85% menys.